Reklama

Základem prezentace, lhostejno zda malé lokální firmy či velké nadnárodní společnosti vůči okolnímu světu, je tzv. jednotná vizuální identita.

Tu jsem připraven na základě poptávky a po analýze druhu činnosti či třeba sídla firmy kompletně připravit a postupně i rozvíjet. Důležité je, aby identita firmy utkvěla potencionálním zákazníkům, ale i širší veřejnosti v paměti.

Váš vizuální styl by se měl projevit prakticky všude, kde se jakýmkoliv způsobem Vaše firma prezentuje. I drobný řemeslník, aby se dokázal zviditelnit, potřebuje minimálně

 • Logo
 • Vizitky
 • Online prezentaci (web, sociální sítě...)

Často však je potřeba vytvořit:

 • Letáky
 • Inzerce do tištěných médií (časopisů, novin...)
 • Tištěné katalogy
 • Reklamní předměty
 • Reklamní plachty, roll-upy, billboardy...
 • Polepy dopravních prostředků, které používá k přepravě ať již zaměstnanců nebo materiálu či zboží
 • Jednotný pracovní oděv pro zaměstnance

Je možno však pokračovat i ve finančně náročnějších reklamních komunikacích, jako jsou např.:

 • Bigboardy
 • Reklamní spoty na velkoplošných obrazovkách
 • Reklamy na veřejných dopravních prostředcích
 • Reklamy na fasádách domů
 • Audiovizuální reklamy v televizi

Možnosti jsou téměř neomezené a se vším tím jsem Vám schopen pomoci.